Små och stora händelser på bygdegården

Årsmötet

2010-03-04

Årsmötet den 4 mars blev glädjande nog ganska välbesökt. Efter mötesförhandlingarna visade Anders Hansson från Svalöv bilder från sina många resor i Asien samtidigt som det bjöds kaffe med dopp.