Små och stora händelser på bygdegården

Fortsatt renovering

2010-05-17

Renoveringen fortsätter på bygdegården. Det som står i tur att fräschas upp är den gamla föreståndarbostaden på ovanvåningen. Ingenting har gjorts sedan 70-talet så behovet av renovering är stort.