Små och stora händelser på bygdegården

Höstfest

2010-10-16

Reservera redan nu lördagen den 16 oktober. Då blir det återigen höstfest på Torshall.

Mer information om denna roliga fest kommer.