Små och stora händelser på bygdegården

Jubileum på Torshall

2007-12-13

Den 5 november 2008 firar Torshalls bygdegård 70 årsjubileum. Samma dag 1938 hölls invigningsfesten och det var också då som namnet Torshall fastställdes genom omröstning.
Namnet, som syftar på Tor, åskguden, var ett lätt val då den gård som tidigare legat på tomten härjades av brand på grund av ett åsknedslag 1934.

Jubileet kommer att uppmärksammas på bygdegården så håll ögon och öron öppna för mer information om detta.