I styrelsen ingår:

 

 

Mats Kullberg, ordf. 070-684 31 69

Hans Rosenqvist, v ordf. 070-546 53 44

Göran Winér, kassör 070-914 53 17

Kristina Håkansson, sekr. 0733-29 70 64

 

Gert Dahlberg, föreståndare

Agneta Nordqvist

Anders Hultstrand

Anders Månsson

Jonna Wigrup

Magnus Persson